درباره ما

گروه گیم با ما توانسته است در سال ۱۳۹۷ بعنوان برترین فارسی ساز و ایجاد کننده پچ های برتر ایران شناخته شود و در طی این چندسال با آمار ارائه شده از سمت این گروه تمامی قدرت یک تیم ایرانی به رخ جهانیان کشیده شده است. آمار زیر بخشی از رزومه فعالیت این گروه طی ادوار گذشته است.

اعداد برای خودشان صحبت می کنند!

۴۸۰۰ +
محصولات دارویی
+
محصولات دارویی
+
دسته بندی محصولات
به بالای صفحه بردن